معماری

bazsazikaraj      +989123797699      +989124671933@

معماری

بازسازی خانهطراحی معماری و روند شکل گیری پروژه از قول یکی از معماران به نام تهران در تهیه پلان های ساختمانی (مانوش سرور) اگر بخواهیم خیلی راحت صحبت کنیم، بهتر است یک معمار ابتدا به منظرهای دید و اصطلاحاً ویو توجه داشته باشد، سپس به محل پارکینگ و دستگاه پله، سپس ستون گذاری در آرایشی […]

معماری
ادامه مطلب
مشاوره آنلاین